Proiect - Specificatii Tehnice

Specificatii Tehnice

TEREN: POT max = 50% CUT = 1.5 Înaltimea cladirilor nu este restricitonata de PUG si de PUZ, dar poate fi limitata prin PUD-ul zonei, exemplu : H max = P+ 4 (înaltimea ˜ 17m) pentru depozite.

INFRASTRUCTURA: Infrastructura este proiectata pentru a asigura un trafic fluent în cadrul parcului industrial. Drumurile sunt concepute pentru a rezista la un trafic greu de masini si camioane, cu încarcarea maxima de 11 tone pe axa. Parcul industrial are acces direct la autostrada A1 din ambele sensuri prin pasajul suprateran existent la km 23.

UTILITATI: Bucharest Indsutrial Park asigura toate utilitatile necesare desfasurarii activitatii de industrie usoara, depozitare si logistica. În cadrul parcului industrial, sunt asigurate puncte de conexiune pentru energia electrica, gaze naturale, canalizare (menajere si pluviale) si de telecomunicatii.